Chính sách thành viên

Nhằm kết nối dài lâu và tri ân quý khách hàng, Vinseed xây dựng chính sách thành viên dựa theo doanh số mua hàng như sau:

1. Khách hàng thân thiết:

Khi tích lũy doanh số mua hàng đến 3 triệu đồng, bạn sẽ trở thành khách hàng thân thiết và được giảm 10% khi mua các sản phẩm tiếp theo.

2. Khách hàng VIP: 

Khi tích lũy doanh số đến 8 triệu đồng, bạn sẽ được nâng cấp lên khách hàng VIP và được giảm 15% khi mua các sản phẩm tiếp theo.

3. Khách hàng Super VIP: 

Khi tích lũy doanh số lên 15 triệu, bạn sẽ trở thành khách hàng Super Vip và được giảm 20% khi mua các sản phẩm tiếp theo.

Ngoài ra, tất cả khách hàng thành viên sẽ nhận được phần quà giá trị khi mua hàng trong tháng sinh nhật.